Jadual taburan-t - cara menggunakan

Jadual taburan-t - cara menggunakan


t-distribution table

Cara menggunakan t-table


Satu eksperimen mempunyai 2 kumpulan subjek, 6 subjek dalam setiap kumpulan, 12 subjek keseluruhan. Kumpulan 1 menerima plasebo (bahan lengai). Kumpulan 2 menerima dadah. Suhu setiap subjek direkodkan. Kami mempunyai 12 markah, 6 markah dalam setiap kumpulan.

Langkah 1. Kami mengira min, min 1 dan min 2.
Langkah 2. Kami mengira darjah kebebasan, df, ialah 10. Bagaimanakah kita mengira df? df=jumlah bilangan markah tolak bilangan min. Dalam kes ini 12-2=10.
Langkah 3. Kami menjalankan ujian-t untuk kumpulan bebas dan, andaikan, kami dapati bahawa t=4.52. Kami memanggil ini t yang dikira.
Langkah 4. Sekarang kita pergi ke jadual-t dan masukkan lajur kiri di df 10
Kami kini luncurkan jari kami ke kanan sejauh lajur dengan tajuk 95% dua sisi (juga dipanggil dua ekor). Nombor yang kita lihat di sini ialah 2.228. Kami memanggil ini t yang diperlukan.
Langkah 5. Sekarang kita bandingkan t yang dikira dengan t yang diperlukan, iaitu t dalam jadual. Dikira t=4.53. Diperlukan t=2.22.
T yang dikira adalah lebih besar daripada t yang diperlukan, iaitu jadual t.

Kami membuat kesimpulan bahawa kami mempunyai keertian. Ini bermakna perbezaan antara min 1 dan min 2 adalah ketara (secara longgar bahawa ia adalah nyata dan bukan peristiwa kebetulan). Kami melaporkannya seperti berikut:
"p<0.05" . P kurang daripada titik o lima.

Sila berikan derma untuk membantu dengan pelayan dan penyelenggaraan.....tapak ini mungkin ditutup kerana daripada ribuan pelawat setiap hari....dermakan $1 ,,,,, terima kasih!

Rate it: 
Average: 5 (1 vote)