Πέντε απλοί τύποι για όλες τις παραμετρικές στατιστικές

Λίστα με τους πέντε απλούς τύπους που χρειάζεστε για την παραμετρική στατιστική.

$$Mean \; formula \quad \bar{X} ={\sum{X} \over {n}}$$
$$Variance \; formula \quad s^2 ={\sum{({X}-{\bar{X})}}^2 \over {n-1}}$$
$$ F \; αναλογία \; formula \quad F={{MS_{between}} \over {MS_{εντός}}}$$
$$ Ζεύγος \; t-test \; formula \quad {t_{paired}}= {\bar{X}_D \over \sqrt {s^2 \over {n}}}$$
$$t-test \; formula \quad t= {{\bar{X_1}-{\bar{X_2}}} \over \sqrt{{s_1}^2 \over {n_1}}+\sqrt{{s_2}^2 \over {n_2 }}}$$

Κάντε μια δωρεά για βοήθεια με τον διακομιστή και τη συντήρηση.....αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να τερματιστεί επειδή χιλιάδων επισκεπτών καθημερινά....δωρίστε $1 ,,,,, ευχαριστώ!

Rate it: 
Average: 5 (3 votes)

Comments

διαμάντι για φοιτητές μα και καθηγητές

Rate it: 
Average: 5 (2 votes)